سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها و ماشین آلات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران به کار خود خاتمه داد
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها و ماشین آلات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران به کار خود خاتمه داد
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها و ماشین آلات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران به کار خود خاتمه داد

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها و ماشین آلات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حالی به کار خود خاتمه داد که جناب آقای دکتر محمدی نماینده محترم کرمان از غرفه انجمن قیر ایران بازدید کردند.
جناب آقای محمدی ضمن تأکید بر نقش انجمن در اجرای سالم و شفاف قانون قیر تهاتری، بر حضور نمایندگان انجمن در فرآیند مشاوره در قانون گذاری تاکید نمودند. همچنین مدیرعامل محترم هلدینگ شستا جناب آقای بازیان از غرفه انجمن قیر ایران بازدید کردند.
در این دیدار جناب آقای بازیان ضمن تقدیر از فعالیت های انجمن قیر ایران، بر همکاری و همراهی شرکت نفت پاسارگاد با انجمن و تعامل متقابل تاکید نمودند.علاوه برآن جناب آقای دکتر سرمدی نماینده محترم اسدآباد از غرفه انجمن قیر ایران بازدید کردند.
ایشان در این نشست آمادگی مجلس شورای اسلامی برای استفاده از نظرات کارشناسی انجمن در کمیسیون های مجلس را اعلام نمود.

  • منبع خبر : انجمن قیر ایران