۱۵۰ تن قیر تهاتری به محلات بافت فرسوده اشنویه اختصاص یافت
۱۵۰ تن قیر تهاتری به محلات بافت فرسوده اشنویه اختصاص یافت
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار به شهرستان اشنویه ۱۵۰ تن قیر تهاتری برای بهسازی آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری اشنویه تخصیص یافت.

سید محسن حمزه‌لو گفت: تمامی معابر محلات هدف بازآفرینی شهری اشنویه طی سنوات گذشته آسفالت شده و این میزان قیرتخصیصی نیز از مصوبات سفر استاندار بوده است.

وی ادامه داد: با این میزان قیر تخصیص یافته آسفالت بیش از سه کیلومتر از معابر محلات هدف بازآفرینی شهری اشنویه بهسازی و روکش می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ارزش ریالی این میزان قیر تخصیص یافته بیش از ۱۴ میلیارد ریال برآورده شده است.

حمزه لو تاکید کرد: این میزان قیر تخصیص یافته به صورت تهاتری برای بهسازی محلات هدف بازآفرینی شهری اشنویه  و از محل اعتبارات شرکت ملی بازآفرینی شهری  اختصاص یافته است.

  • منبع خبر : ایسنا