چهارشنبه 10 فروردین 1401
عربستان قیمت نفت خود را افزایش می‌دهد 10 فروردین 1401

عربستان قیمت نفت خود را افزایش می‌دهد

عربستان در شرایطی که عدم تمایل غرب، کره جنوبی و ژاپن برای خرید نفت روسیه، تقاضا برای نفت خاورمیانه را بالا برده، احتمالا قیمت رسمی فروش نفت خود را افزایش خواهد داد.