یک مقام صنفی: با سوخت آزاد صد درصد مخالف هستیم
یک مقام صنفی: با سوخت آزاد صد درصد مخالف هستیم
سوخت آزاد به طور صد درصد مخالف هستیم چراکه گازوئیل آزاد دولتی با نرخ 600 تومان هم فساد و هم نارضایتی بین کامیونداران ایجاد کرده و می کند.

 

  • منبع خبر : تین نیوز