سند راهبردی صنعت قیر نیازمند اتاق فکر
سند راهبردی صنعت قیر نیازمند اتاق فکر
پیرو بیانیه پایانی نمایشگاه و کنفرانس تخصصی قیر و آسفالت ایران د‌ر خصوص ضرورت تدوین سند راهبردی صنعت قیر و آسفالت کشور که در مرکز تحقیقات وزارت راه ومسکن مصوب شد انجمن قیر ایران در نظردارد با همفکری فرهیختگان و اندیشمندان و سیاستگذاران کشور نسبت به تنظیم سند راهبردی صنعت قیر کشور اقدام کند

پیرو بیانیه پایانی نمایشگاه و کنفرانس تخصصی قیر و آسفالت ایران د‌ر خصوص ضرورت تدوین سند راهبردی صنعت قیر و آسفالت کشور که در مرکز تحقیقات وزارت راه ومسکن مصوب شد انجمن قیر ایران در نظردارد با همفکری فرهیختگان و اندیشمندان و سیاستگذاران کشور نسبت به تنظیم سند راهبردی صنعت قیر کشور اقدام کند. همزمانی تشکیل دبیرخانه تنظیم سند فوق با شروع فرآیند تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور می‌تواند گام مثبتی در ترسیم چشم‌انداز آتی صنعت همسو با سیاست‌های بالادستی کشور باشد لذا به این‌وسیله از کلیه همکاران مطلع و علاقه‌مند جهت همفکری و مشارکت در این خصوص دعوت به همکاری می‌شود.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد