بسمه تعالی با سلام و احترامبه اطلاع می رساند اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن قیر ایران سه شنبه 25 خرداد 1400 در دفتر مرکزی انجمن برگزار گردید. در این جلسه پس رأی گیری، ارکان هیئت مدیره جدید بشرح زیر مشخص گردید:جناب آقای داود محمدی به عنوان رئیسجناب آقای سعید معماریان به عنوان نایب رئیسجناب […]

بسمه تعالی

با سلام و احترام
به اطلاع می رساند اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن قیر ایران سه شنبه 25 خرداد 1400 در دفتر مرکزی انجمن برگزار گردید.

در این جلسه پس رأی گیری، ارکان هیئت مدیره جدید بشرح زیر مشخص گردید:
جناب آقای داود محمدی به عنوان رئیس
جناب آقای سعید معماریان به عنوان نایب رئیس
جناب آقای سید حامد حسینی به عنوان خزانه دار
جناب آقای امین فلاح به عنوان منشی

روابط عمومی انجمن برای همه عزیزان آرزوی موفقیت دارد.