اولین نشست هم اندیشی انجمن قیر ایران با حضور اعضای محترم در دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه که روز سه شنبه 19 آذر 1398 منعقد شد در ابتدا جناب آقای ورزشکار رئیس هیئت مدیره انجمن، ضمن خوش آمد به اعضا، گزارش اجمالی از فعالیت های انجام گرفته در خصوص ثبت و راه اندازی […]

اولین نشست هم اندیشی انجمن قیر ایران با حضور اعضای محترم در دفتر انجمن برگزار گردید.

در این جلسه که روز سه شنبه 19 آذر 1398 منعقد شد در ابتدا جناب آقای ورزشکار رئیس هیئت مدیره انجمن، ضمن خوش آمد به اعضا، گزارش اجمالی از فعالیت های انجام گرفته در خصوص ثبت و راه اندازی انجمن را بیان نمود. همچنین در ادامه جلسه جناب آقای فلاح عضو هیئت مدیره انجمن گزارش فعالیت های صورت گرفته از ابتدای تأسیس انجمن تا کنون در خصوص مشکلات اعضای محترم را به سمع ونظر حاضرین رساندند.
در زمان مقرر شده برای هم اندیشی که در بازه های زمانی 30 دقیقه برگزار شد هر یک از نظرات خویش در مورد موضوعات درنظرگرفته شده را مطرح نمودند.
پس از پایان مذاکرات هم اندیشی و پرسش و پاسخ عمومی، گواهی عضویت اعضاء به ایشان اهداء گردید.

{gallery}neshast-1398.09.19{/gallery}