سومین مجمع سالیانه انجمن قیر ایران برگزار گردید
سومین مجمع سالیانه انجمن قیر ایران برگزار گردید
سومین مجمع سالیانه این انجمن عصر امروز (سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱) در هتل اوین تهران با حضور حداکثری اعضاء برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، در این جلسه ضمن قرائت گزارش عملکرد یکساله هیئت مدیره، گزارش مالی و گزارش بازرس، بودجه سال ۱۴۰۱ انجمن نیز مورد تصویب قرار گرفت.
پس از آن مراسم رأی گیری و انتخاب بازرس برگزار شد که در این انتخابات جناب آقای سید احمد فتاح زاده با کسب اکثریت آرا به عنوان بازرس انجمن و جناب آقای صمد جعفرلو به عنوان بازرس علی البدل در سال ۱۴۰۱ انتخاب گردیدند.