اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم روز صنعت قیر تشکیل گردید
اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم روز صنعت قیر تشکیل گردید
بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن قیر ایران، ۱۸ تیر ماه مصادف با سالروز تأسیس انجمن به عنوان روز صنعت قیر تعیین و معرفی گردید.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، در پی تصویب ۱۸ تیر به عنوان روز صنعت قیر توسط هیئت مدیره انجمن، اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم ساعت ۱۵ امروز در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد و پس از بحث و بررسی جوانب مختلف رویداد و ارائه نکات قابل اهمیت، تصمیمات لازم اخذ گردید.

همچنین مقرر گردید جلسات ستاد به صورت هفتگی تا زمان برگزاری مراسم تشکیل شود. جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.