اختصاص 367 تن قير تهاتری به شهرداري ها براي بهسازي معابر بازآفريني شهري خراسان شمالي
اختصاص 367 تن قير تهاتری به شهرداري ها براي بهسازي معابر بازآفريني شهري خراسان شمالي
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : بیش از 200 میلیارد ریال برای تکمیل 11 پروژه بازآفرینی شهری در استان نیاز است.

جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان به ریاست مهدی رشیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری سیدعلی میرکریمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، فرمانداران و شهرداران شهرهای استان و با حضور اعضای ستاد استانی با دستور کار تخصیص اعتبار مورد نیاز و تصویب جمعیت سکونتگاه های غیررسمی در راستای بند(ب) تبصره 11، ماده واحده قانون بودجه سال 1402 بررسی و بعد از اظهار نظر اعضای ستاد تصمیماتی اتخاذ گردید.

سید علی میرکریمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ششمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان گفت: 11 پروژه نیمه تمام در بحث بازآفرینی شهری در سکونتگاه های غیررسمی استان وجود دارد که به صورت میانگین بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای تکمیل این 11 پروژه نیمه تمام به بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و می بایست این پروژه ها ظرف مدت دو سال تکمیل و به بهره برداری برسند . وی به جزئیات این پروژه ها اشاره کرد و افزود: از تعداد 11 پروژه مذکور 4 پروژه در شهر بجنورد در محلات جوادیه، باقرخان و صادقیه، 4 پروژه در شهر شیروان در محله زمین کشوری و 3 پروژه نیز در شهر اسفراین در محله پشت جوی، کال فیاض و کال حمامی قرار دارد.
دبیر ستاد بازآفرینی شهری استان خراسان شمالی تصریح کرد: در خصوص اعتبار مقرر شد صرفاً پروژه هایی که در سکونتگاههای غیررسمی هستند از محل آیین نامه بند ب تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 موضوع ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پروژه های نیمه تمام محلات فوق از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعتبار مورد نیاز پیش بینی گردد. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به سهمیه قیر تهاتری برای پروژه های بازآفرینی شهری در استان اشاره کرد و افزود: 367 تن قیر تهاتری از سهمیه سال 1400 با اعتبار 340 میلیارد ریال برای شهرداری های شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین و فاروج اختصاص پیدا کرده است که تاکنون 159 تن مصرف شده است و مابقی در حال مصرف است

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر