سقف منابع نفتی بودجه 100 هزار میلیارد تومان زیاد شد‌
سقف منابع نفتی بودجه 100 هزار میلیارد تومان زیاد شد‌
بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سقف منابع ریالی صادرات نفت از 381 هزار میلیارد تومان در لایحه دولت به 484 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در لایحه بودجه 1401 که اواخر آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد سقف منابع حاصل از صادرات نفت  مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 21012 و منابع سه‌درصدی ردیف 210109 قانون بودجه 381.8 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در ادامه تبصره 1 لایحه بودجه دولت قابل مشاهده است؛

این درحالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، سقف منابع حاصل از صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 21012 و منابع سه‌درصدی ردیف 210109 قانون بودجه 484 هزار میلیارد تومان تعیین شده است، متن مصوبه تلفیق در ادامه قابل رؤیت است؛

تغییر سقف منابع نفتی در حالی صورت گرفته است که بر اساس متن گزارش کمیسیون تلفیق سقف منابع بودجه دولت مشخص نشده است.

 افزایش 100درصدی سهم صندوق توسعه از نفت

یکی از تغییرات حائز اهمیت در کمیسیون تلفیق، در خصوص تبصره یک بودجه، افزایش 100درصدی منابع حاصل از نفت، سهم صندوق توسعه ملی است، بر این اساس درحالی که دولت سهم صندوق توسعه ملی را فقط 20 درصد لحاظ کرده بود، کمیسیون تلفیق مجلس سهم صندوق توسعه را مطابق با برنامه ششم توسعه 40 درصد لحاظ کرده است، به این ترتیب سهم صندوق از صادرات نفت نسبت به لایحه دولت دوبرابر شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم