چهارشنبه 10 فروردین 1401
افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت خام ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم 10 فروردین 1401

افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت خام ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم

افزایش 40 درصدی صادرات نفت خام ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت خام کشور خبر داد و گفت: به برخی کشور‌های هدف، بیشتر از زمان اجرای برجام صادرات داشته ایم.