شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت
شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت
تصویب مجلس، شروطی برای اعمال تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت‌های پالایش نفت تعیین شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنجشنبه) با الحاق یک بند به تبصره ۱ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

طبق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است تخفیف ۵ درصد خوراک نفت خام موضوع جزء ۱ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ را صرفاً با رعایت شرط زیر به شرکت های پالایش نفت اختصاص دهد.

۱- اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص پروژه های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

۲- تایید پیشرفت فیزیکی پروژه توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تایید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه ای اعمال می گردد.

  • منبع خبر : ایسنا