گزارش برگزاری جلسه بررسی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات قیر
گزارش برگزاری جلسه بررسی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات قیر

جلسه کمیسیون صادرات انجمن قیر ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در محل دفتر انجمن برگزار گردید. تغییرات مقررات ارزی و ایجاد تراز منفی در تعهد ارزی صادرکنندگان و همچنین عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ از مشکلات بسیار اساسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت قیر بوده به گونه‌ای که حیات صنعت را به مخاطره […]

جلسه کمیسیون صادرات انجمن قیر ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در محل دفتر انجمن برگزار گردید.

تغییرات مقررات ارزی و ایجاد تراز منفی در تعهد ارزی صادرکنندگان و همچنین عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ از مشکلات بسیار اساسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت قیر بوده به گونه‌ای که حیات صنعت را به مخاطره انداخته است. در اجرای مصوبات جلسه هیئت مدیره و مأموریت انجمن قیر ایران، رئیس هیئت مدیره انجمن با حضور صادرکنندگان و نمایندگان انجمن قیر در هئیت مدیره اپکس، در محل انجمن هم اندیشی نموده و ارائه راهکارهای پیگیری از طرق ممکن و به محوریت دبیرخانه انجمن تاکید نمودند.
در ابتدای جلسه آقای امین فلاح عضو هئیت مدیره و دبیر کارگروه صادرات، گزارشی از اقدامات انجمن در این خصوص را ارائه نموده که
که نتیجه جلسه جهت آگاهی همکاران تقدیم می گردد:
۱- مقرر گردید جلسه ای با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردد.
۲- در خصوص پذیرش ضمانت نامه در هنگام خرید مواد اولیه بجای پرداخت ارزش افزوده، از طریق مراجع ذیصلاح، رایزنی و هماهنگی لازم بعمل آید.
۳- پیگیری استرداد ارزش افزوده از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از گزینه ها مدنظر باشد.
۴- در خصوص تعیین کف نرخ قیر صادراتی توسط بورس کالا مقرر گردید دو روش پیشنهاد شود:
الف- مرجع قرار دادن نرخ مجله Argus به عنوان قیمت پایه ارزی قیر صادراتی
ب – حداقل نرخ عرضه در رینگ صادراتی حاصل از تقسیم دو عدد کف نرخ رقابت وکیوم باتوم ماه قبل ضرب در ۳ درصد به عنوان صورت کسر و مخرج آن نرخ ارز بازار متشکل ارزی لحاظ شود.
قیمت استخراجی بالا به عنوان میزان تعهد ارزی هر شرکت محسوب شده و شرکت ها می توانند عرضه خود را به صورت ارزی عرضه نمایند.
۵- اطلاع رسانی به اعضای انجمن در خصوص عدم معافیت مالیاتی تسعیر ارز در سال ۱۴۰۲
۶- بهترین راهکار اعضای این جلسه، عرضه قیر در رینگ صادراتی به صورت ارزی می باشد.

در پایان داود محمدی با تأکید بر وحدت و همدلی و هم افزایی ایجاد شده بین انجمن و اتحادیه اپکس و صبر در مشکلات همراه با پیگیری مستمر تأکید نمود.
دبیرخانه انجمن از حضور آقایان علی خلیلی و حامد حسینی از اعضای محترم هیئت مدیره اپکس و آقایان امین فلاح، خراسانی، قناتی، سامانی، خلیلی، حامد حسینی، صلاتی و حضور مجازی آقایان سعید معماریان، کلبه داری، تاجیک و رضوی در جلسه که با همفکری خود موجب هم افزایی شدند کمال تشکر و قدردانی را دارد.