ایران دغدغه تامین کاتالیست صنعت پتروشیمی را ندارد
ایران دغدغه تامین کاتالیست صنعت پتروشیمی را ندارد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ایران اکنون دغدغه تامین کاتالیست را ندارد، زیرا پژوهشگران ایرانی به سمت داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی آن حرکت کردند و خطر توقف تولید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل نبود کاتالیست نیست. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی با بیان اینکه یکی از راهبردهای مهم و ارزشمند دولت و وزارت نفت بومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نیازهای صنعت پتروشیمی است، اظهار کرد: داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دانش فنی و کاتالیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سبب رونق تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شود. وی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور اجرای راهبرد داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، افزود: براساس سند جامع کاتالیست، راه زیادی تا بومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کامل کاتالیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز صنعت پتروشیمی نمانده‌است.

معاون وزیر نفت یادآور شد: خوشبختانه موضوع تحریم صنعت پتروشیمی ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در بخش دسترسی به فناوری‌ها، پژوهشگران و متخصصان را به سمتی برده که فناوری‌های متعددی را مانند تولید کاتالیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کسب کنند. شاهمیرزایی تصریح کرد: دغدغه تامین کاتالیست در ایران وجود ندارد، زیرا پژوهشگران ایرانی به سمت داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی آن حرکت کرده و دیگر مجتمعی به دلیل نبود کاتالیست خطر توقف تولید ندارد و حتی ایران صادرکننده کاتالیست هم شده‌است.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: با فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دیپلماسی انرژی در حوزه صنعت پتروشیمی، مذاکرات و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوهای بسیاری با مسوولان و مقام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشورهای همسایه و دیگر کشورها در نقاط مختلف دنیا و مطالعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره ظرفیت کشورهای مختلف انجام شد.  وی همچنین گفت: بعد از چند دور مذاکره و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با چند کشور از جمله روسیه، فهرستی از محصولات و تجهیزات موردنیاز همسایه شمالی در اختیار ما قرار گرفت و صادرات آنها در حال انجام است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد