۶۱۰۰تن قیر از محل بازآفرینی شهری به خراسان رضوی اختصاص یافت
۶۱۰۰تن قیر از محل بازآفرینی شهری به خراسان رضوی اختصاص یافت
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: امسال از محل شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری و محلات مربوط به مسکن مهر در این استان ۶ هزار و ۱۰۰ تن قیر اختصاص یافته است.

عباس یوسف زاده روز جمعه افزود: از این میزان تاکنون پنج هزار و ۷۰۰ تن قیر جذب شده و در اختیار شهرداریهای دارای بافت ناکارآمد شهری در خراسان رضوی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: ۴۹ شهر خراسان رضوی از محلات دارای بافت ناکارآمد شهری برخوردار هستند که امید است این شهرداریها تا پایان سال به کل تعهدات خود مبنی بر استفاده از قیر حوزه بازآفرینی شهری عمل کرده و ۴۰۰ تن قیر باقیمانده سهم استان از این محل به طور کامل جذب شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که اعتبارات دولت در نیمه دوم سال جذب می شود تا زمانی که ۶۰ میلیارد تومان اعتبار مربوط به پنج هزار و ۷۰۰ تن قیر سهم خراسان رضوی به شهرداریها اختصاص یافت، مدتی به طول انجامید، از سوی دیگر برخی شهرداریها با مساله برودت و سرمای هوا مواجه شدند و نتوانستند به موقع به تعهدات خود در خصوص استفاده از قیر و روکش کردن معابر شهری خاکی اقدام کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: در صورتی که شهرداریها همت کرده و بتوانند به موقع آماده سازی معابر را برای انجام روکش آسفالت انجام دهند و این اداره کل نیز قیر مورد نیاز را از شرکت بازآفرینی شهری ایران جذب و در اختیار شهرداریها قرار دهند. امیدواریم تا اواسط سال آینده همه معابر خاکی بافتهای ناکارآمد شهری یا معابر فرسوده در این محلات در کل استان از روکش آسفالت مناسب برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: سهم خراسان رضوی از قیر شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری سه هزار و ۷۰۰ تن بود اما با تلاشهای انجام گرفته تاکنون ۲ هزار تن معادل ۶۰ درصد قیر اضافه برای استان جذب و بین شهرداریها توزیع شده است تا حدود ۷۹۱ هزار مترمربع از معابر در محلات ناکارآمد شهری استان آسفالت شود.

یوسف زاده اظهار داشت: دریافت قیر از شرکت بازآفرینی شهری ایران برای روکش کردن آسفالت معابر مربوط به محلات ناکارآمد شهری توسط شهرداریها مستلزم مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری در استان است به این معنا که قیر در اختیار شهرداریهایی قرار می گیرد که محلات مورد نظر خود را در زمره تعهدات شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دهند و بتوانند مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان را دریافت نمایند.

وی از شهرداریها خواست در خصوص اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری در استان همت کرده و هر چه سریعتر درخواستهای خود را در این زمینه به اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعلام نمایند.

سنددار کردن ۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی در خراسان رضوی

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص سنددار کردن اراضی ملی در این استان گفت: ۸۵ هزار هکتار اراضی ملی در حریم شهرهای این استان شناسایی شده که تاکنون ۲۰ هزار هکتار از این اراضی سنددار شده اند.

یوسف زاده افزود: هم اکنون طی انعقاد قرارداد با نقشه برداران، نقشه برداری از ۳۸ هزار هکتار از اراضی ملی خراسان رضوی در حال انجام است که امیدواریم این اراضی تا پایان سال سنددار شوند.

وی اظهار داشت: نقشه برداری از اراضی که مقدمه سنددار کردن آنها است، بعضا به دلیل داشتن استثناها و معارض به طول می انجامد، اما امید است بتوان برنامه خراسان رضوی مبنی بر سنددار کردن ۸۵ هزار هکتار اراضی ملی را محقق کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: در راستای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و عمل به قانون جهش تولید مسکن، ۱۶۰ هکتار زمین از اراضی در اختیار سایر دستگاه های اجرایی استان به این اداره کل منتقل شده است.

  • منبع خبر : ایرنا