پرونده تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی میز کمیسیون تلفیق/هنوز جمع‌بندی حاصل نشده است
پرونده تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی میز کمیسیون تلفیق/هنوز جمع‌بندی حاصل نشده است
فریبرز کریمایی گفت: خوراک ۷ هزار تومانی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، حدود ۲۸ سنت خواهد شد. در صورتی که در حال حاضر نرخ گاز در "هنری هاب" ۱۱ سنت است! روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق جلسه‌ای برگزار شد که ما هم در آن حضور داشتیم و بند "الف" تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انجمن پتروشیمی مخالفت خود را با نرخ ۷ هزار تومانی خوراک گازی پتروشیمی‌ها مطرح کرد. کمیسیون تلفیق به تازگی به این موضوع ورود کرده و هنوز نتیجه مشخص نشده است.

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در خصوص آخرین وضعیت تصمیم گیری در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق جلسه‌ای برگزار شد که ما هم در آن حضور داشتیم و بند “الف” تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انجمن پتروشیمی مخالف خود را با نرخ ۷ هزار تومانی خوراک گازی پتروشیمی ها مطرح کرد.

وی اضافه کرد: خوراک ۷ هزار تومانی با احتساب عوارض برای پتروشیمی‌ها ۸ هزار تومان تمام خواهد شد که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، معادل ۲۸ سنت خواهد شد. در صورتی که در حال حاضر نرخ گاز در “هنری هاب” ۱۱ سنت است!

قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی ادامه داد: صحبت‌ها و پیشنهادات مختلفی هم از سوی انجمن پتروشیمی و هم از سوی نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح شده، اما هنوز در این خصوص جمع‌بندی حاصل نشده است. در نظر داشته باشید که نرخ ۷ هزار تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت پیش بینی شده، اما باید در کمیسیون تلفیق یا این نرخ تایید شود یا پیشنهاد دیگری مطرح گردد. کمیسیون تلفیق به تازگی به این موضوع ورود کرده و هنوز نتیجه مشخص نشده است.

کریمایی در خاتمه تصریح کرد: پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی حذف دو هاب اروپایی از فرمول تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها است. تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های کشور ما بر مبنای هاب کشورهایی که تولیدکننده گاز نیستند و متحمل هزینه انتقال هم می‌شوند؛ آن هم در شرایط جنگ و بحران؛ منطقی نیست. وقتی ایران تولیدکننده گاز است، نرخ خوراک گازی هم باید با هاب کشورهای تولیدکننده قیاس شود. هاب‌های آمریکا و کانادا با توجه به آن که این کشورها خود تولید کننده گاز هستند، مورد تایید است؛ ولی هاب‌های اروپایی نباید مبنای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های ایران باشند.

  • منبع خبر : اوپکس