رایزنی های عربستان برای افزایش صادرات نفت
رایزنی های عربستان برای افزایش صادرات نفت
بر اساس آمار موسسه نفتی جودی، میزان صادرات نفتی عربستان در ماه اکتبر (مهر/ آبان) افزایش یافت و به هفت میلیون و ۷۷۰هزار بشکه در روز رسید

میزان صادرات عربستان در ماه اکتبر ۰.۷ درصد به صورت ماهانه رشد کرد و از آوریل ۲۰۲۰ بیشترین رشد را ثبت کرد.

صادرات نفت عربستان در اکتبر گذشته به هفت میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز رسید، درحالی که این میزان در ماه سپتامبر (شهریور/ مهرماه) هفت میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه بوده است.

از سوی دیگر تولید نفت عربستان در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر ۰.۸ درصد کاهش یافت و ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار بشکه به ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در روز رسید.

گروه اوپک پلاس در مهرماه گذشته اعلام کرد که تولید نفت خود را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد و این اقدام که بزرگترین کاهش از زمان همه گیری کرونا محسوب می‌شود؛ با واکنش تند مقام‌های آمریکایی مواجه شد که نگران افزایش قیمت بنزین در کشور خود بودند.

این توافق به رغم فشار آمریکا و دیگر کشورها برای تولید بیشتر، حاصل شده و عرضه را در بازاری که هم اکنون نیز در تنگنا هست، محدودتر می‌کند.

براساس توافق اوپک پلاس، عربستان باید تولید خود را روزانه به ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.

  • منبع خبر : ایرنا