تشکیل اولین جلسه کارگروه مشترک مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و انجمن قیر ایران
تشکیل اولین جلسه کارگروه مشترک مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و انجمن قیر ایران
صبح امروز اولین جلسه *شورای تحقیقات مشترک* در محل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، در پی امضای تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین مرکز تحقیقات و شهرسازی وزارت راه و انجمن قیر ایران صبح امروز اولین جلسه *شورای تحقیقات مشترک* در محل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور معاون وزیر راه و رئیس مرکز تحقیقات، رئیس واعضای هیئت مدیره و دبیر انجمن قیر ایران برگزار شد، جناب آقای دکتر حیدری ضمن تقدیر و تشکر از همکاری مشترک در برگزاری چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس قیر و آسفالت و تاکید بر محوریت فعالیت ها مبتنی بر بیانیه پایانی چهاردهمین همایش ملی قیر و آسفالت، بر اراده مرکز در انجام توافقات و تدوین سند راهبردی قیر و آسفالت تاکید نمود.
آقای داود محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران ضمن تشکر از مدیران و اندیشمندان مرکز تحقیات در اجرایی نمودن توافق نامه همکاری، بعنوان اولین گام راهبردی در حوزه صنعت قیر از اراده هیئت مدیره انجمن در ارتقای صنعت با اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با محوریت تفاهم مشترک به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه جلسه حاضرین پیشنهادها و نظرات خود را در مورد مسائل مرتبط با صنعت قیر و تعیین محورهای فعالیت بیان نمودند.

  • منبع خبر : انجمن قیر ایران