غرق شدن کشتی حمل قیر امارات در سواحل هند
غرق شدن کشتی حمل قیر امارات در سواحل هند

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، صبح جمعه ۲۵ شهریور ماه گارد ساحلی هندوستان موفق شد ۱۸ ملوان هندی و یک ملوان اتیوپیایی که خدمه یک نفتکش حمل قیر با پرچم گابن و تحت مالکیت امارت متحده را خطر غرق شدن در اقیانوس نجات دهد. اخبار رسیده حاکی از آن است که این کشتی حامل […]

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، صبح جمعه ۲۵ شهریور ماه گارد ساحلی هندوستان موفق شد ۱۸ ملوان هندی و یک ملوان اتیوپیایی که خدمه یک نفتکش حمل قیر با پرچم گابن و تحت مالکیت امارت متحده را خطر غرق شدن در اقیانوس نجات دهد.
اخبار رسیده حاکی از آن است که این کشتی حامل قیر از بندر خرفک خان در خلیج عمان از امارات به سمت بندر مانگلور در هندوستان در حال حرکت بوده است.
این کشتی در سواحل نزدیک به مالاوان در حوالی گوا دچار سانحه شد و به طور کامل غرق گردید.
مقامات هندی نسبت به نشت مخازن این کشتی هشدار جدی داده و از مقامات اماراتی خواسته اند که اقدام فوری برای رفع آلودگی قیر نشست شده بعمل آورند.