معرفی هشت پالایشگر بزرگ دنیا/ آمریکا 60 درصد بیشتر از تولید نفت خود ظرفیت پالایشی دارد
معرفی هشت پالایشگر بزرگ دنیا/ آمریکا 60 درصد بیشتر از تولید نفت خود ظرفیت پالایشی دارد
طبق گزارش BP، ظرفیت پالایشی ایران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بوده و ایران در جایگاه هشتمین پالایشگر دنیا قرار گرفته است.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم (BP) هفتاد و یکمین گزارش سالانه خود با عنوان «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲» را به تازگی منتشر کرده است.

طبق این گزارش، ایران دارنده هشتمین ظرفیت پالایشی دنیا است. در تصویر 1، ظرفیت پالایشی بزرگترین پالایشگرهای دنیا آورده شده است.

جدول 1

طبق گزارش BP، ظرفیت پالایشی ایران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس