نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ تعیین شد
نصاب معاملات سال ۱۴۰۱ تعیین شد
در جلسه بعدازظهر دیروز هیئت دولت به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال، تعیین گردید.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، «وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.»

  • منبع خبر : شناسنامه