شریعتی، نماینده مجلس: دولت سیزدهم نیز در خصوص توسعه میادین مشترک کم کاری کرده
شریعتی، نماینده مجلس: دولت سیزدهم نیز در خصوص توسعه میادین مشترک کم کاری کرده
مالک شریعتی یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عملکرد دولت قبل در زمینه توسعه میادین مشترک، گفت: وزارت نفت دولت سیزدهم نیز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص توسعه میادین مشترک وظایفی را بر عهده داشته که در اجرای آن کم کاری کرده است

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عملکرد دولت قبل در زمینه توسعه میادین مشترک، گفت: وزارت نفت دولت سیزدهم نیز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص توسعه میادین مشترک وظایفی را بر عهده داشته که در اجرای آن کم کاری کرده است.

مالک شریعتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص استنکاف دولت قبل از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری در صحن مجلس اظهار کرد: پیگیری موضوع میادین مشترک به جهت اهمیت آن در مجموعه دولت و شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید انجام شده و مصوباتی داشته است.

وی افزود: در جلساتی که در این باره در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است ضمن تایید گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر اینکه دولت قبل اقدام در خصوص توسعه میادین مشترک انجام نداده در مصوبه‌ای از دولت جدید و وزارت نفت درخواست شده تا حرکت مجدانه ای انجام دهد و عملکرد دولت قبل در این حوزه را جبران کند؛ بر اساس این مصوبه وزارت نفت وظایفی را برعهده داشت که متاسفانه طی ماه‌های گذشته از انجام آن کوتاهی کرده و مصوبه شورای امنیت ملی را اجرایی نکرده است

این نماینده مجلس گفت: درخواست من از هیئت رئیسه این است که با توجه به اینکه در دولت جدید نیز نسبت به موضوع میادین مشترک کوتاهی شده است در گزارش مربوط به استنکاف دولتهای یازدهم و دوازدهم در این خصوص، کم کاری دولت جدید را نیز مورد توجه قرار دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا