آمریکا: با ایران علنی مذاکره نمی کنیم
آمریکا: با ایران علنی مذاکره نمی کنیم
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت ما با ایران به صورت علنی مذاکره نمی‌کنیم. اظهارات این مقام آمریکایی در توضیح نحوه تبادل دیدگاههای مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی حاضر در وین عنوان شده است.

هیئت های ایران و آمریکا در وین صرفا از طریق تبادل یادداشتهای غیر رسمی که از سوی هماهنگ کننده اروپایی بین هیئتها مبادله می شود نظراتشان را به یکدیگر منعکس می کنند
برخی رسانه های غربی این شیوه تبادل دیدگاهها میان هیئت های ایران و آمریکا را به مذاکره مخفی تهران و واشینگتن تفسیر کرده اند که بهیچ وجه صحت ندارد.
امروز همچنین مقام وزارت خارجه آمریکا که نام او عنوان نشده گفته است: آماده‌ایم تصمیم‌های سخت بگیریم تا اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران مشمول محدودیت‌های مندرج در توافق قبل می‌شود.
این مقام آمریکایی به جزئیات تصمیمی که او آن را سخت خوانده، اشاره ای نکرده است.

  • منبع خبر : نورنیوز