شعبده بازی آمریکا با ابزارهای فرا مذاکراتی
شعبده بازی آمریکا با ابزارهای فرا مذاکراتی
اگرچه درخواست روسیه می تواند به عنوان موضوعی جدید به عنوان یک مولفه پیش بینی نشده ،دستور کار جدیدی را به میز مذاکرات وارد کند لیکن هنوز معظل اصلی مذاکرات که به عدم تصمیم سیاسی آمریکا در مورد پاسخگویی به مطالبات ایران گره خورده تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، آمریکا با طرح درخواستهای جدید و غیر قابل قبول بدنبال ایجاد انحراف در مسیر مذاکرات وین است.

در حالی که واشینگتن هنوز پاسخ روشن و سازنده ای به ۴ موضوع مورد نظر ایران که از ابتدا نیز در دستور کار مذاکرات بوده،نداده است راهبرد چندگانه ای را برای فرار از اتخاذ تصمیم سیاسی دنبال می کند.

در این رابطه تاکید بر این گزاره غلط که مذاکرات به پایان رسیده و متن توافق نهایی نیز آماده شده است  در کنار مرتبط نمودن گره های موجود در مذاکرات به درخواست جدید روسیه برای معاف شدن از تحریم ها وحمایت ایران از این رویکرد مسکو، تلاشی برای پاسخ ندادن به مطالبات قانونی و منطقی ایران است.

اگرچه درخواست روسیه می تواند به عنوان موضوعی جدید به عنوان یک مولفه پیش بینی نشده ،دستور کار جدیدی را به میز مذاکرات وارد کند لیکن هنوز معظل اصلی مذاکرات که به عدم تصمیم سیاسی آمریکا در مورد پاسخگویی به مطالبات ایران گره خورده تعیین تکلیف نشده که بتوان از تاثیر درخواست روسیه به عنوان مانعی بر شکل گیری توافق سخن گفت.

آمریکاییها در مقطع زمانی فعلی بر اساس رویکرد ثابت خود با بکارگیری گسترده ظرفیتهای رسانه ای رسمی و غیر رسمی در تلاشند تا با شعبده بازی و تحریک افکار عمومی، فضا را به گونه ای سازمان دهند که با فشار بر سیستم عصبی مذاکره کنندگان،انها را مجبور نمایند تا به تصمیم گیری در چارچوب مولفه های مورد نظر واشنگتن اقدام کنند.

اکنون بسیار روشن است که ضرب الاجل های ساختگی متعدد و مانورهای تکراری ترک محل مذاکرات از سوی مقامات غربی و افزایش فوق العاده فشارهای رسانه ای نتوانسته مذاکره کنندگان ایرانی را از پیگیری مطالبات و خطوط قرمز غیر قابل تغییر باز دارد .

امروز بیش از هر زمان دیگر توافق قوی می تواند در دسترس باشد یا نباشد.

طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که آمریکا حاضر است از رفتارهای ایذایی دست بردارد و رویکردی سازنده را برای دستیابی به توافق قوی در پیش بگیرد یا همچنان به امید تاثیر گذاری اقدامات فرامذاکراتی برای امتیاز گیری می خواهد نقش خود را در مقام مانع اصلی حصول توافق حفظ کند.

  • منبع خبر : نورنیوز