آخرین اخبار از حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱/حقوق کارگران ۹میلیون می‌شود؟
آخرین اخبار از حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱/حقوق کارگران ۹میلیون می‌شود؟
نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار گفت: هنوز میزان نهایی حقوق مشخص نشده است اما حتماً مبلغ سبد معیشت برای تعیین آن در نظر گرفته می‌شود. حد و حدود این حقوق مشخص است، اما همچنان برای تعیین مبلغ نهایی آن مذاکرات انجام می‌شود

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگارانجمن قیر ایران، در رابطه با آخرین وضعیت تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی کار همچنان میزان حقوق کارگران در حال مذاکره بوده و امید است در روزهای آتی توافق نهایی حاصل شود.

وی افزود: هنوز میزان نهایی حقوق مشخص نشده اما حتماً مبلغ سبد معیشت برای تعیین آن در نظر گرفته می‌شود. حد و حدود این حقوق مشخص است اما همچنان برای تعیین مبلغ نهایی آن مذاکرات انجام می‌شود.

سومین نشست دستمزد عالی کار با حضور معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شده است. پیشنهاد اولیه کارفرمایان در ابتدا افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی بود که نمایندگان کارگری نپذیرفتند و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد معیشت به اضافه افزایش ۳۳ درصدی را مطرح کردند که درمجموع حدود ۱۲ میلیون تومان می‌شود.

در ادامه جلسه گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را تغییر داد و افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرد. مذاکرات و چانه‌زنی‌ها روی درصدهای پیشنهادی همچنان ادامه دارد و به احتمال زیاد  درصد افزایش دستمزد اعلام می شود. به دلیل آنکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایی به جمع‌بندی نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی شده بودند، جلسه بدون نتیجه پایان یافت و به عصر دوشنبه موکول شد.

در دومین جلسه دستمزد، گروه کارگری پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر سفره و معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده را مورد تاکید قرار دادند. مقامات کارگری امیدوارند که به منظور تفاهم هر چه بیشتر، ارقام و اعداد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی امشب مطابق ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران باشد.

چنان‌چه نمایندگان کارگری و کارفرمایی سه شنبه شب هم به جمع‌بندی نرسند، چهارشنبه نشست دیگری برای نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف تشکیل خواهد شد. حداقل دستمزد کارگران همه ساله طبق قانون کار براساس دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود و در سال‌های اخیر به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم تصویب شده است.

کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را هشت میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایمنا