فروش نفت ایران فراتر از انتظارها بود
فروش نفت ایران فراتر از انتظارها بود

صندوق بین‌المللی پول افزایش برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را ناشی از افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران عنوان کرد.  بر اساس برآورد جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۲۳ با افزایش قابل‌توجه نسبت به سال‌قبل از آن به ۵.۴درصد رسیده‌است؛ این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش از […]

صندوق بین‌المللی پول افزایش برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را ناشی از افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران عنوان کرد.  بر اساس برآورد جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۲۳ با افزایش قابل‌توجه نسبت به سال‌قبل از آن به ۵.۴درصد رسیده‌است؛ این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش از این برآورد کرده‌بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۲۳ به سه‌درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۳ این سازمان رشد ۲.۵درصدی برای اقتصاد ایران طی سال‌۲۰۲۴ پیش‌بینی شده‌بود. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید نفت ایران در سال‌جدید میلادی از ۲.۷میلیون بشکه در روز عبور کرده که ۷۰۰‌هزار بشکه بیشتر از سال‌۲۰۲۰ (دولت گذشته) است.

  • منبع خبر : شانا