تعیین منابع مور نیاز برای اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی
تعیین منابع مور نیاز برای اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی

مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با ردیف‌های (س) و (ش) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.   در ردیف (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار […]

مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با ردیف‌های (س) و (ش) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.   در ردیف (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد.

وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد.   در ردیف (ش) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری صدا وسیما