نخستین قیر تهاتری به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان تخصیص یافت
نخستین قیر تهاتری به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان تخصیص یافت
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: برای اولین بار با تخصیص قیر تهاتری به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روند آسفالت معابر و شهرک سازی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سرعت گرفت.

علیرضا راشکی  بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سالجاری در راستای اجرای بند ز تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، میزان ۷۷۲ تن قیر به مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان تعلق گرفت.

وی افزود: با تخصیص این میزان قیر، کمک زیادی به پیمانکاران برای انجام طرح‌های آسفالت معابر شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: کاهش هزینه انجام طرح‌های آسفالت و کمتر شدن زمان آن از دیگر مزیت‌های این اقدام به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب سبب افزایش رضایت سرمایه گذاران و صنعتگران به حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رونق اقتصادی بیشتر و اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان خواهد شد.

  • منبع خبر : ایرنا