روکش آسفالت بیش از ۱۷۰۰۰ کیلومتر در راه‌های شریانی کشور از ابتدای سال جاری
روکش آسفالت بیش از ۱۷۰۰۰ کیلومتر در راه‌های شریانی کشور از ابتدای سال جاری
مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری گفت: در ۹ ماهه امسال روکش آسفالت تقویتی، حفاظتی و درزگیری و لکه‌گیری در ۱۷ هزار و ۳۴۵ کیلومتر از راه‌های شریانی انجام شده است.

علیرضا سیاهپور مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه با اعلام این خبر که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ روکش آسفالت تقویتی، حفاظتی و لکه‌گیری در ۱۷ هزار و ۳۴۵ کیلومتر راه‌های شریانی کشور انجام شده است، گفت: در برنامه‌های امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، حفاظتی، درزگیری و لکه‌گیری در محورهای شریانی کشور پیش‌بینی شده بود که تاکنون ۱۷ هزار و ۳۴۵ کیلومتر روکش آسفالت انجام شده است که نسبت به برنامه هدف‌گذاری شده ۱۴۰ درصد بیشتر است.

سیاهپور بیان کرد: در مدت یادشده ۵۵۳۴ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، ۴۲۶۲ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و ۷۵۴۹ کیلومتر درزگیری و لکه‌گیری در راه‌های برون‌شهری کشور انجام شده است.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان با اشاره به تعمیر و بازسازی احداث پل بیان کرد: در برنامه یک‌ساله امسال پیش‌بینی شد که ۱۳۶۲ دستگاه پل بزرگ و ۱۹۵۳ پل کوچک تعمیر، بازسازی و یا احداث شوند که در مدت ۹ ماهه امسال ۸۵۸ دستگاه پل بزرگ و ۱۵۶۴ دستگاه پل کوچک تعمیر، بازسازی و احداث شد.

به گفته سیاهپور در مدت یاد شده ۲۲۱ دستگاه تونل، دیوار و گالری تعمیر، بازسازی و احداث شد که از برنامه یک‌ساله مورد هدف بیشتر است.

وی افزود: در برنامه یک‌ساله امسال احداث ۱۴ کنارگذر پل و تونل در دستور کار بود که در ۹ ماهه امسال ۱۶ کنارگذر پل و تونل احداث شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی