سال آتی چه میزان قیر تهاتری به دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد؟
سال آتی چه میزان قیر تهاتری به دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد؟
20 هزار میلیارد تومان قیر تهاتری به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد

جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1403 از شنبه این هفته آغاز شده که اعضای این کمیسیون روز گذشته چند جلسه داشتند که جزئیات مصوبات تلفیق در این جلسات را در ادامه می‌خوانیم:

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبات روز گذشته ، گفت: اعضای کمیسیون مصوب کردند

20 هزار میلیارد تومان قیر تهاتری به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد

زارع همچنین با اشاره به دیگر مصوبه اعضا در این جلسه درباره تامین قیر تهاتری تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در توسعه راه های کشور، تامین و توزیع قیر به صورت تهاتری است که هر سال در سند مالی کشور برای آن تعیین تکلیف می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس اعضای کمیسیون تلفیق وزارت نفت را در سال 1403 مکلف کردند، معادل 200 هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر با (50 درصد) قیمت بها بازار بورس در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری، سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور، آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین گزارش، مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.

  • منبع خبر : تسنیم