فاجعه مدیریتی در نفت جی با سود ۵ میلیارد تومانی طی ۹ ماه!
فاجعه مدیریتی در نفت جی با سود ۵ میلیارد تومانی طی ۹ ماه!
فاجعه مدیریتی در این شرکت پس از یک سال و اندی باعث شده در ۹ ماهه سالجاری حدود ۵ میلیارد تومان سود شناسایی کند! تا کی باید سرمایه های کشور اینگونه ضایع شود؟!

دست مریزاد باید گفت به جواد اوجی، وزیر نفت و عبدالحسین بیات، رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت انتصاب بد در نفت جی! فاجعه مدیریتی در این شرکت پس از یک سال و اندی باعث شده در ۹ ماهه سالجاری حدود ۵ میلیارد تومان سود  (با احتساب هزینه های پروژه ها) و یا ۶۵ میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه پروژه ها) شناسایی کند!
هرکدام را مبنا بگذارند، باز هم فاجعه ایی بزرگ مدیریتی در بزرگترین شرکت صادرکننده قیرخاورمیانه اتفاق افتاده!!! تا کی باید سرمایه های کشور اینگونه ضایع شود؟!

  • منبع خبر : نفت ما