نوسازی ماشین آلات راه سازی دغدغه وزارت راه و شهرسازی
نوسازی ماشین آلات راه سازی دغدغه وزارت راه و شهرسازی

آقای محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حاشیه افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت قیر، آسفالت، سیمان و بتن، عایق‌ها و ماشین آلات وابسته گفت: موضوع نگهداری جاده‌های کشور و همچنین روسازی این جاده‌ها اهمیت زیادی برای وزارت راه و شهرسازی دارد؛ در حال حاضر ۳۰۰ هزار کیلومتر در کشور راه‌های مختلف وجود دارد که […]

آقای محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حاشیه افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت قیر، آسفالت، سیمان و بتن، عایق‌ها و ماشین آلات وابسته گفت: موضوع نگهداری جاده‌های کشور و همچنین روسازی این جاده‌ها اهمیت زیادی برای وزارت راه و شهرسازی دارد؛ در حال حاضر ۳۰۰ هزار کیلومتر در کشور راه‌های مختلف وجود دارد که در طول سال راه‌های جدیدی نیز به این میزان اضافه می‌شود که باید از آن‌ها نگهداری شود.

وی افزود: ارتقای کیفیت قیر یکی از مسائل مهم در نوسازی آسفالت بوده و وزارت راه و شهرسازی وارد این مقوله شده است.   حیدری ادامه داد: نزدیک به نیمی از ۱۰۰ واحد تولیدکننده قیر مورد تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته اند، زیرا کارخانه‌های تولیدکننده باید گواهینامه داشته باشند و همین علت به بخش خصوصی کمک می‌کند تا کیفیت قیر را افزایش دهند.   سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم درباره ارتقای کیفیت، بحث ماشین آلات راه سازی است که جا دارد روی نوسازی ماشین آلات بکار رفته در این صنعت کار بسیاری انجام شود به همین علت باید نوسازی ناوگان را افزایش دهیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری صدا وسیما