اختصاص ۲۰۰ تن قیر تهاتری برای آسفالت معابر بافت فرسوده شهرستان شاهین‌شهر و میمه
اختصاص ۲۰۰ تن قیر تهاتری برای آسفالت معابر بافت فرسوده شهرستان شاهین‌شهر و میمه
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: حدود ۲۰۰ تن قیر برای آسفالت معابر خاکی بافت فرسوده شهرهای گز، گرگاب، میمه و وزوان اختصاص یافت و معابر خاکی آسفالت شدند.

صادق حاجی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین‌شهر و میمه  با اشاره به اقدامات به‌عمل آمده برای رفع مشکل معابر خاکی محلات هدف بازآفرینی شهری این شهرستان اظهار کرد: در جهت توسعه شهری، ایمنی در تردد مردم و رسیدن به استانداردهای مطلوب، قیر تهاتری برای آسفالت معابر به شهرداری‌ها اختصاص یافت.

وی افزود: در این راستا ابتدا استعلام از شهرداری‌ها مبنی بر ارائه مدارک و مستندات گذرهای خاکی و مضمحل بافت فرسوده بعمل آمد و پس از بارگذاری قرارداد و نقشه‌های معابر در سامانه سبا، اخذ تاییدیه شرکت بازآفرینی شهری و ارائه ضمانت نامه از سوی شهرداری‌ها، حواله قیر صادر شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین‌شهر و میمه بیان کرد: براین اساس حدود ۲۰۰ تن قیر برای آسفالت معابر خاکی بافت فرسوده شهرهای گز، گرگاب، میمه و وزوان اختصاص یافت و معابر خاکی آسفالت شدند.

وی در خصوص وضعیت طرح‌های تفصیلی شهرستان شاهین شهر و میمه اظهار کرد: از ۶ شهر این شهرستان ۲ شهرِ شاهین شهر و گرگاب دارای طرح تفصیلی بوده و شهرها گز، میمه، لایبید و وزوان در مرحله بررسی طرح تفصیلی قرار دارند که بعضاً نیز در مراحل پایانی و ابلاغ هستند.

حاجی خاطرنشان کرد: طرح‌های تفصیلی در چارچوب اسناد و ضوابط طرح‌های جامع و بر اساس حدود ثبتی و ملکی، وضعیت دقیق کابری‌ها، تراکم‌ها و گذرها را در سطح شهر و به تفکیک محله‌های واقع در آن مشخص کرده و اولویت‌های مربوط به نوسازی و بهسازی را تعیین می‌کنند

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی