توئیت مقتدرانه دبیر شورای امنیت ملی
توئیت مقتدرانه دبیر شورای امنیت ملی
همزمان با اعلام اخبار غیررسمی از احتمال توافق بین ایران و ۱+۴ توئیتی معناداری توسط علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی بشرح زیر منتشر شد.

همزمان با اعلام اخبار غیررسمی از احتمال توافق بین ایران و ۱+۴ توئیتی معناداری توسط علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی بشرح زیر منتشر شد:

توانمندی صلح‌آمیز هسته‌ای ‎#ایران باید چون شمشیر داموکلس همواره بر بالای سر عهدشکنان باقی بماند تا تضمینی واقعی برای اجرای تعهداتشان باشد. سال ۹۷ و پس از خروج ‎#آمریکا از برجام، بهتر بود که مطابق تدبیر رهبری از این «تضمین ذاتی» بیشتر و تاثیرگذارتر استفاده می‌شد. ‎#مذاکرات_وین

توئیت مقندرانه شمخانی