خلاصه تغییرات بودجه سال 1401 کل کشور
خلاصه تغییرات بودجه سال 1401 کل کشور
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰) اعلام شد.

در گزارش زیر که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به سنوات گذشته به تفصیل قابل مشاهده می باشد.

خلاصه تغییرات بودجه ۱۴۰۱