اختصاص قیر تهاتری به شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان
اختصاص قیر تهاتری به شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: قیر تهاتری به شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرد.

علیرضا راشکی افزود: این تخصیص بر اساس پیگیری های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای  اولین بار در دولت سیزدهم انجام شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس وزارت نفت همانند سایر دستگاه های اجرایی ، همچون راه و شهر سازی ، راهداری ، بنیاد مسکن ، شهرداری و  نوسازی مدارس به شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر در کشور نیز قیر تهاتری اختصاص داده است.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: به دنبال این تخصیص سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با 14 شرکت قیر ساز قرار داد منعقد کرده است.

راشکی اضافه کرد: سهم شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان 773 تن قیر در نظر گرفته شده است که با این میزان می توان 100 هزار متر مربع به ضخامت 6 سانتی متر را آسفالت کرد .

وی بیان کرد: قرار است  این قیر در بیشتر شهرک ها و نواحی صنعتی استان برای آسفالت توزیع شود

  • منبع خبر : ایسنا