کمترین توقف و بیشترین برداشت در تعمیرات مجتمع گاز پارس‌جنوبی
کمترین توقف و بیشترین برداشت در تعمیرات مجتمع گاز پارس‌جنوبی
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: طبق برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و کسب تجربه، امید است در تعمیرات اساسی سال‌آینده پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس‌جنوبی، کمترین توقف و بیشترین برداشت را داشته باشیم. به نقل از شرکت ملی گاز ایران، احمد زمانی بیان کرد: با برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و تمهیدهای جدید تلاش خواهیم کرد کمترین توقف در بازه زمانی تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع در سال‌آینده و بیشترین مقدار تولید را ثبت کنیم.

وی افزود: با پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستمر، نقطه‌به‌نقطه و مداوم کارکنان در مجموعه فاخر گاز پارس‌جنوبی، پایداری تولید و تجمع تولید در ابتدای شبکه با موفقیت فراهم و شب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار سرد و سخت سپری شد. مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اکنون در حال برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق و منظم هستیم تا برداشت گاز از مخزن مشترک در آینده بسیار نزدیک را شتاب‌دهیم و چرخش اقتصادی کشور را شکوفاتر از گذشته کنیم. زمانی گفت: تامین بموقع تجهیزات و قطعات کلیدی و راهبردی پالایشگاه‌های سیزده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه مجتمع گاز پارس‌جنوبی از موارد مهم در تامین گاز هموطنان در فصل زمستان امسال بوده‌است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد