چهارشنبه 24 فروردین 1401
عوارض صادراتی راه حل مدیریت بازار داخلی نیست 24 فروردین 1401
آسیب یا فواید اخذ عوارض از صادرات چیست؟

عوارض صادراتی راه حل مدیریت بازار داخلی نیست

اگر وزارت صمت با وضع عوارض صادراتی قصد دارد بازار داخلی را مدیریت کند و از بابت تقاضای داخلی خیالش راحت باشد نیاز به کارشناسی بیشتری داشته و با توجه به اینکه میزان نیاز داخل، میزان تولید و میزان ظرفیت تولید هر محصول نیز مشخص بوده به راحتی و بدون وضع عوارض می‌توان نسبت به توسعه صادرات و مدیریت بازار داخل اقدام کرد.