حضور رهبر انقلاب در جمع مداحان - انجمن قیر ایران | انجمن قیر ایران