خداحافظی با برنامه‌های پنج‌ساله
خداحافظی با برنامه‌های پنج‌ساله
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه جزئیات جدیدی از طرح اصلاح ساختار بودجه را اعلام کرد. محسن زنگنه گفت: با عملیاتی شدن این طرح، برنامه توسعه ۵ ساله علاوه بر تغییر نام به برنامه پیشرفت، از لحاظ مدت زمان اعتبار نیز یک سال کاهش می‌یابد و از زمان اجرایی شدن آن، دولت‌ها مکلف‌اند ۴ ماه پس از استقرار رسمی، برنامه ۴ ساله خود برای پیشرفت کشور را ذیل برنامه راهبردی ۲۰ ساله به مجلس ارائه کنند.

 به گفته زنگنه، یکی از ایرادات اصلی برنامه‌های ۵ ساله توسعه این بوده که با توجه به عمر ۴ یا ۸ ساله دولت‌ها، برنامه‌های ۵ساله گاهی در سال دوم دولت‌ها و گاهی نیز در سال آخر آنها تدوین می‌شود و دولت جدید به بهانه اینکه رویکرد برنامه تدوین شده را با ایده‌های خود سازگار نمی‌داند، از اجرای آن استنکاف می‌کند، بنابراین ما مدت زمان اعتبار برنامه را به ۴ سال کاهش دادیم تا دولت‌ها را در قبال نحوه اجرای برنامه پیشرفت پاسخگو کنیم.  وی گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه، برمبنای طرح بازنگری در قانون مادرِ نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ فعالیت می‌کند.   وی افزود: در این طرح که تاکنون برخی مواد آن به تصویب رسیده، نظام برنامه‌ریزی کشور به ۳ سطح برنامه راهبردی، برنامه پیشرفت و برنامه بودجه سالانه تقسیم شده است، به‌طوری که در آن برنامه راهبردی ۲۰ ساله و برنامه پیشرفت ۴ساله تعریف شده است.

زنگنه با بیان اینکه اصل طرح اردیبهشت سال گذشته ارائه شد و نهایتا تا دو هفته آینده نیز تکلیف آن در کمیته اصلاح ساختار بودجه مشخص می‌شود، گفت: پس از اتمام کار در کمیته اصلاح ساختار، طرح مذکور برای بررسی به صحن کمیسیون ارسال می‌شود و نهایت تلاش ما این است که تا فصل پاییز کار بررسی برنامه اصلاح شده را در کمیسیون آغاز کنیم که بتوانیم این طرح را به قانون برنامه بودجه سال آینده برسانیم. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: با توجه به اینکه در طرح مذکور ۳۰ مورد اصلاح ساختاری در حوزه بودجه سالانه از جمله در تعریف بودجه عمومی، نظام تعهدات، ‌نظام بدهی، فروش اوراق، فروش نفت‌، تملک دارایی صورت گرفته است، اگر این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، عملا بودجه سال ۱۴۰۲ با اعمال اصلاحات ساختاری عملیاتی خواهد شد.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد