جزئیات مصوبه کمیته اقدام ارزی برای تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی
جزئیات مصوبه کمیته اقدام ارزی برای تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی
کمیته اقدام ارزی در مصوبه‌ای به متعهدان ارزی سال‌های 1398 تا 1400 مهلت داد تا پایان مرداد ماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ،به نقل ازکنفدراسیون صادرات ایران، کمیته اقدام ارزی در مصوبه‌ای به متعهدان ارزی سا‌ل‌های 1398 تا 1400 مهلت داد تا پایان مرداد ماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود کنند. ضمن اینکه حق واگذاری پروانه صادراتی برای صادرکنندگان سال 98 که تاکنون رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، نیز سلب شده و باید صرفا به روش ریال دوم ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

براین اساس پیرو مصوبه شصت و هفتمین نشست کمیته اقدام ارزی و به استناد بند (2) و بند (7) مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به متعهدان ارزی سال‌های 1398 و 1399 و معوق‌های سال 1400 مهلت داده می‌شود تا پایان مرداد ماه سال 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات اقدام کنند.

بدیهی است تمدید مهلت ایفای تعهدات صادرکنندگان سال‌های 1398 و 1399 مشمول برخورداری از تسهیلات مندرج در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات نخواهند بود.

تبصره 1: در جلسه آتی کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی در خصوص ساز و کار معرفی متعهدین ارزی در پایان مهلت مقرر به مراجع قضایی تصمیم‌گیری خواهد شد.

رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1398 تا پایان 1400، در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان مرداد ماه 1401منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه به روش واردات در مقابل صادرات خود به منظور ثبت سفارش، اظهار و ترخیص کالا مجاز خواهند بود.

پیرو مصوبه نشست 65 کمیته اقدام ارزی، پرداخت ارز/ معادل ارزی وجوه موضوع مواد (13)، (14) و (15)  قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی مندرج در مجوز انتقال مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از محل ارز حاصل از صادرات، به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت‌های اعلامی محسوب می‌شود و نیازی به ارجاع درخواست و مستندات به کمیته اقدام ارزی نیست و بانک مرکزی مجاز است راسا پس از دریافت درخواست و مستندات ذیربط اقدامات لازم را به عمل آورد.

تا پیش از این، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان 1398 تا 1400 پایان خردادماه(31 خرداد 1401) تعیین شده بود.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس