افزایش ۱۱برابری درآمد صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۰
افزایش ۱۱برابری درآمد صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ، سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در صفحه توییتر خود با اشاره به رویکرد فعالانه وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی نوشت: کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بوده است. ‌به فضل الهی در وزارت نفت دولت مردمی […]

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ، سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در صفحه توییتر خود با اشاره به رویکرد فعالانه وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی نوشت: کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بوده است. ‌به فضل الهی در وزارت نفت دولت مردمی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹۰هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت وصول شده است. وی در ادامه نوشت: ‌کل وصول درآمد صادرات گاز ایران به عراق و ترکیه در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۱میلیارد دلار بیشتر نبوده است. به فضل الهی در وزارت نفت دولت مردمی یک فقره صورت‌حساب که در روزهای اخیر وصول شد، ۶/ ۱ میلیارد دلار است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد