فعالیت های روستایی بسیج با تخصیص قیر تهاتری
فعالیت های روستایی بسیج با تخصیص قیر تهاتری
رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه سال گذشته با همت و همکاری دولت قیر رایگان در اختیار شرکت‌های مربوطه و مورد تأیید قرار گرفت، افزود: در سال جاری نیز پنج درصد از اعتبارات قیر در اختیار بسیج سازندگی و دو درصد برای ارتش و سایر نیروهای نظامی با نظارت بسیج سازندگی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران، سردار محمد زهرایی بعدازظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح آسفالت محور مواصلاتی سه قلعه به روستاهای مجاور، با اشاره به تعاملات بین مجلس شورای اسلامی با بسیج سازندگی در سال گذشته، اظهار کرد: در راستای این تعامل مصوبات بسیار خوبی در راستای اعطای قیر تهاتری برای آسفالت معابر روستایی و جاده بین مزارع انجام شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته با همت و همکاری دولت قیر تهاتری در اختیار شرکت‌های مربوطه و مورد تأیید قرار گرفت، افزود: در سال جاری نیز پنج درصد از اعتبارات قیر در اختیار بسیج سازندگی و دو درصد برای ارتش و سایر نیروهای نظامی با نظارت بسیج سازندگی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: سعی می‌کنیم آسفالت پاسگاه‌ها، پایگاه‌ها، جاده‌های مزارع، پروژه‌های محرومیت زدایی و جاده‌های روستایی با شناسایی دقیق و هدفمند در سال جاری انجام شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر