کشورهای ائتلاف اوپک ۱.۵ میلیون بشکه کمتر از برنامه تولید کردند
کشورهای ائتلاف اوپک ۱.۵ میلیون بشکه کمتر از برنامه تولید کردند
کشورهای شرکت کننده در توافق کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس ۱۵۷ درصد از این توافق را در ماه مارس اجرا کردند چرا که تولید نفت آنها ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز کمتر از حد تعیین شده بود.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ، بر اساس گزارش کمیته فنی ائتلاف اوپک پلاس کشورهای شرکت کننده در توافق کاهش تولید این ائتلاف 157 درصد از توافق را در ماه مارس اجرا کردند چرا که تولید نفت آنها 1.45 میلیون بشکه در روز کمتر از حد تعیین شده بود.

سطح تولید مجاز برای کشورهای اوپک پلاس در ماه مارس به 41.296 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که سطح تولید واقعی کمتر از 39.843 میلیون بشکه در روز بود.

با این اوصاف، پایبندی کشورهای اوپک به این توافق به 155 درصد رسید چرا که آنها تولید را 2.5 میلیون بشکه در روز به جای 1.62 میلیون بشکه در روز کاهش دادند.

کشورهای غیراوپک شرکت کننده در این توافق 161 درصد پایبندی خود را نشان دادند و به جای 0.936 میلیون بشکه در روز، تولید را 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش دادند.

روسیه 313000 بشکه در روز کمتر از برنامه تولید کرد یعنی 10.018 میلیون بشکه در روز در ماه مارس، عربستان سعودی نیز 106000 بشکه در روز کمتر از برنامه یا به عبارتی 10.255 میلیون بشکه در روز تولید کرد..

  • منبع خبر : خبرگزاری تاس