روند کاهشی تولید نفت آمریکا ادامه دارد
روند کاهشی تولید نفت آمریکا ادامه دارد
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تولید نفت خام آمریکا در ماه فوریه تا متوسط ۱۱.۳۱۲ میلیون بشکه در روز پایین آمده بود و در واقع تولید نفت این کشور از نوامبر ۲۰۲۱ رو به کاهش بوده‌است.

به‌گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ، به نقل از اویل پرایس، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تولید نفت خام این کشور از ماه فوریه رو به کاهش بوده‌است.

طبق این گزارش، تولید نفت خام آمریکا در ماه فوریه تا متوسط 11.312 میلیون بشکه در روز پایین آمده بود، یعنی یک کاهش 457 هزار بشکه‌ای نسبت‌به نوامبر 2021. متوسط تولید در اولین ماه سال جاری میلادی هم پایین بود و به 11.362 میلیون بشکه در روز می‌رسید، درحالی‌که آمریکا در دسامبر 2021 به‌طور متوسط 11.604 میلیون بشکه در روز تولید کرده بود. درواقع، اطلاعات ماهانه نشان می‌دهد تولید نفت آمریکا از نوامبر 2021 رو به کاهش بوده‌است.

اطلاعات هفتگی هم کاهش تولید آمریکا را در ماه‌های اول و دوم سال جاری میلادی نشان می‌دهد.

قبل‌از انتشار آمار تولید ماهانه آمریکا در روز جمعه، تنها اطلاعات در دسترس ارقام هفتگی بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تخمین می‌زند تولید نفت این کشور در 4 هفته اول ژانویه به‌ترتیب برابر و 11.7، 11.7، 11.6 و 11.5 میلیون بشکه در روز باشد.

آمریکا در هر کدام از هفته‌های ماه فوریه هم 11.6 میلیون بشکه در روز تولید کرده بود.