ماجرای اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان برای پرداخت عوارض صادراتی جدید
ماجرای اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان برای پرداخت عوارض صادراتی جدید
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، عوارض جدیدی برای صادرات برخی کالاها لحاظ شده و گمرک نیز به موازات آن، فرم تعهدنامه‌ای را طراحی کرده تا صادرکنندگان را مکلف به اجرای تعهدات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نماید.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران ،به دستور دولت عوارض جدیدی برای صادرات برخی کالاها لحاظ شده و گمرک نیز به موازات آن، فرم تعهدنامه ای را طراحی کرده تا صادرکنندگان را مکلف به اجرای تعهدات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نماید. در واقع، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گمرکات سراسر کشور، فرم هایی را تعبیه کرده است که بر اساس آن، صادرکنندگان باید متعهد شوند که حتما این مابه التفاوت را بپردازند و گلایه ای از آن نداشته باشند.

در فرم تعهدنامه ای که گمرکات برای صادرکنندگان طراحی کرده و در اختیار آنها قرار می دهند، آمده است: « اینجانب….. (به عنوان صاحب کالا/مدیرعامل/ اظهارکننده) متعهد می گردم هر گونه مابه التفاوت ناشی از تغییرات احتمالی حقوق و عوارض صادراتی و مالیات سال ۱۴۰۱ را پرداخت نمایم.»

در حالی که  خبر اخذ عوارض صادراتی برقیر 1401شنیده می شود دولت باید این را درنظر داشته باشد صنعت قیر باتوجه به کاهش شدید صادرات قیر ایران وکاهش حجم عرضه وکیوم باتوم وافزایش شدید قیمت آن در سال گذشته رخ داده است . صنعت قیر آمادگی پرداخت عوارض باتوجه به مشکلات ذکر شده ندارد .

گفتنیست طبق اطلاعات اخذ شده از روابط عمومی انجمن قیر ایران پی گیری ها برای لغو اخذ عوارض صادرات از محصول قیر در حال پیگیری ورایزنی می باشد .

  • منبع خبر : خبرگزاری اقتصاد آنلاین