نگاهی به حمایت دولت از شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۰
نگاهی به حمایت دولت از شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۰
ط‌بق اعلام بانک مرکزی، ۵۰۹/۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱۷۶ شرکت دانش‌بنیان‌ در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۰ پرداخت شد که رشد ۱۲۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ داشته است.

به گزارش خبرنگار انجمن قیر ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمایت بانک مرکزی از ‎دانش‌بنیان‌‌ها در جهت ‎رونق تولید و اشتغال‌‌آفرینی منجر به پرداخت ۵۰۹/۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۱۷۶ طی ۱۰ماهه ۱۴۰۰ شد که رشد ۱۲۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ داشته است.

‌فقط در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۰ شرکت دانش‌بنیان‌ ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد؛ رشد ۳۲٪ نسبت به مدت مشابه ۹۹ که این روند با هدفمندی دقیق در ارائه تسهیلات بانکی جهت رونق تولید و اشتغال آفرینی موثر و پایدار ادامه خواهد یافت.

گفتنی است‌ افزایش ۵۴/۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های اقتصادی در ۱۱ ماهه۱۴۰۰ به مبلغ ۲۵ هزار و ۴۳۳ هزار میلیارد ریال محقق یافت.

رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۳.۴ درصد رسید.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس