نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام شد
نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام شد
طبق گزارش های رسمی، رشد اقتصادی ایران با نفت به ۵.۱ و بدون نفت به ۳.۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری انجمن قیر ایران ، مرکز آمار ایران  اعلام کرد که محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در  ۹ ماهه سال ١٤٠٠ به رقم ٥٤٩ هزار میلیارد تومان با نفت و ٤٧٢هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٣هزار میلیارد تومان و بدون نفت ٤٥٤هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس در این دوره  ۵.۱  درصد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه امسال رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گازطبیعی ١٣.٤، سایر معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژی ٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد) و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا